SUMMARY - STRESZCZENIE

Motyw biblioteki występuje w wielu tekstach literackich. W trzech z nich, w "La Biblioteca de Babel" Borgesa, The British Museum is Falling Down Lodge'a i w Il nome della rosa Eco, biblioteka jest centralnym obiektem symbolicznym i ma ona związek z wątkiem przewijającym się przez wszystkie trzy teksty - z pojęciem intertekstualności.

Z perspektywy intertekstualnej każdy tekst zawsze zawiera inne teksty, odnosi się do nich w jakiś sposób lub jakoś je transformuje. Granice tekstu są rozmyte, a autor traci ważność na rzecz międzytekstowej gry, ciągłego dialogu, w toku którego rodzą się następne teksty.

Poza biblioteką, wymienione na początku dzieła łączy także szereg pomniejszych motywów, np.: labirynt, pożar, zaginiony manuskrypt, drugoplanowa postać dziewczyny z którą protagonista-naukowiec ma przygodę seksualną. Te elementy występują wspólnie z centralnym motywem biblioteki, modyfikując jej wielorakie znaczenia.

Jednakże najważniejszą funkcją biblioteki jest zobrazowanie tego co zachodzi w świecie tekstów: ich nieustannego dialogu. Biblioteka, należąc do świata realnego i reprezentując jednocześnie świat tekstualny, jest miejscem gdzie złożone relacje między fikcją i rzeczywistością oraz między różnymi fikcyjnymi tekstami są w wyjątkowo wyraźnie dostrzegalne.